Okul Öncesi – Aylık Plan Değerlendirme

Okul öncesi aylık plan değerlendirmesi, okul öncesi eğitim programının etkinliğini ve çocukların gelişimini izlemek, değerlendirmek ve gerekirse düzenlemeler yapmak amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu değerlendirme, eğitimciler ve veliler için önemli bir araçtır ve çocukların öğrenme ve gelişme süreçlerini desteklemek için kullanılır.

Okul Öncesi Etkinlikler

Değerlendirme süreci, önceden belirlenen hedeflere ulaşma derecesini değerlendirir ve aylık planın amaçlarına uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirler. Ayrıca, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamada programın etkinliğini gözlemlemek ve çocukların kazandıkları becerileri belirlemek için kullanılır.

okul öncesi aylık plan değerlendirme

Günlük Plan Değerlendirme

Çocuk Açısından:

 1. Çocuğun gelişim düzeyine uygun mu?
 2. Çocuklar etkinliklere katıldı mı?
 3. Programdaki kazanımlara ulaşıldı mı?
 4. Çocuklar eğlenceli vakit geçirdiler mi?
 5. Çocuklar günlük yaşamda deneyim kazandılar mı?

Öğretmen Açısından:

 1. Etkinlikler çocukların ilgisini çekebilecek şekilde sunuldu mu?
 2. Etkinlikten diğer etkinliğe geçiş akıcı bir biçimde düzenlenebildi mi*
 3. Öğretmen ve çocuklar eğlenceli vakit geçirdi mi?

Program Açısından:

 1. Etkinlikler açısından program çocuk merkezli miydi?
 2. Programdaki etkinlikler amaç ve kazanımların gerçekleşmesine olanak tanıdı mı?
 3. Çocukların yaratıcılığını etkiledi mi?

Aylık Plan Değerlendirme

Değerlendirme süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Gözlem ve Veri Toplama: Eğitimciler, çocukların aylık plan içerisindeki etkinliklere katılımlarını, ilgi gösterdikleri alanları ve kazandıkları becerileri dikkatlice gözlemleyerek veri toplarlar. Gözlemler, çocukların davranışlarını, sosyal etkileşimlerini, dil kullanımlarını ve motor becerilerini içerebilir. Ayrıca, çocukların yaptığı çalışmaların örneklerini de kaydedebilirler.
 2. Verilerin Analizi: Toplanan veriler değerlendirme sürecinde analiz edilir. Bu analiz, çocukların becerilerini, ilgi alanlarını, güçlü ve zayıf yönlerini ve aylık planın etkinliğini belirlemeye yardımcı olur. Veriler, çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerle karşılaştırılabilir.
 3. Değerlendirme Raporunun Hazırlanması: Değerlendirme sonuçları, aylık planın uygulanması ve çocukların gelişimi hakkında detaylı bir rapor şeklinde sunulur. Bu rapor, çocuğun ilerlemesini gösteren verilerle desteklenmelidir. Raporda, çocuğun güçlü yönleri ve başarıları vurgulanırken, geliştirilmesi gereken alanlar ve desteklenmesi gereken beceriler de belirtilir.
 4. İyileştirme ve Düzenlemeler: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, aylık planın eksiklikleri veya ihtiyaçları belirlenir ve gerektiğinde düzenlemeler yapılır. Yeni stratejiler, etkinlikler veya materyaller eklenerek çocukların öğrenme deneyimleri zenginleştirilebilir ve çocukların gelişimi daha iyi desteklenebilir.
 5. İletişim ve Geri Bildirim: Değerlendirme sonuçları, eğitimcilerin ve velilerin iletişiminde önemli bir rol oynar. Değerlendirme raporu, velilere çocuklarının ilerlemesi hakkında geri bildirim sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca, çocukların gelişimine ilişkin tartışma ve işbirliği için bir platform sunar.

Okul öncesi aylık plan değerlendirmesi, çocukların öğrenme ve gelişme süreçlerini desteklemek, programın etkinliğini gözlemlemek ve iyileştirmek için önemli bir araçtır. Bu değerlendirme süreci, çocukların bireysel ihtiyaçlarına odaklanırken aynı zamanda programın genel hedeflerine ulaşmayı sağlamak için stratejilerin geliştirilmesini sağlar.

Başa dön tuşu